Почитувани клиенти, Ве молиме, пред да ги користите нашите услуги, внимателно прочитајте ги следниве услови. Секоја посета на нашиот сајт како и купување, тоа значи дека сте ги прочитале овие услови и сте се согласиле со нив целосно. Ако се тие неприфатливи за вас, можете да не ја користите оваа презентација.

Добредојде на сајтот buzzsneakers.mk. Buzzsneakers ви дозволува да ги користите услугите и содржината на својот портал, која е предмет на следниве Услови на употреба. Условите на користење се однесуваат на сите содржини и услуги buzzsneakers.mk . Користење на било кој дел на порталот, се смета дека корисниците се запознаени со овие услови и да ја прифатат употребата на содржините на овој веб-сајт само за лична употреба и на свој ризик.

Општи одредби

Buzzsneakers.com ИЗВЕСТУВА:

- продавањето производи по пат на интернет сајтот www.buzzsneakers.mk се одвива во рамиките на регистрираното друштво СПОРТ ВИСИОН дооел, Адреса: Перо Наков 122а, 1047 Скопје - Гази баба, Тел: +3892 3090 082, ЕМБС: 6796001, ЕДБ: 4080012529960, Трансакциска с-ка: 300000003441790, Телефон: 02 3055 222, адреса за изјавување рекламации: online@buzzsneakers.mk

- основните карактеристики на производите може да се пронајдат на сајтот www.buzzsneakers.mk

- производите кои се продаваат по пат на интернет сајтот www.buzzsneakers.mk поседуваат својства потребни за редовна употреба за таа врста производи во согласност со намената која е дефинирана на декларацијата.

- усогласеноста на производите од договорот ИСКЛУЧИВО се одредува според карактеристиките и намената на производите како што е дефинирано со соодветната Декларација;

-продажната цена на производите наведена на секој од нив, и важи до следната синхронизација на цената која се одвива најмалку еднаш дневно во 4:00 или до наведениот период на дејство;

- при купување на www.buzzsneakers.mk, купувачот е должен да ја плати цената што важела при креирањето на нарачката;

- бесплатна достава за сите нарачки чија вредност е поголема од 2490 ден. За нарачки чија вредност е помала од 2490 ден. доставата изнесува 150 ден.

- купените производи ги доставуваме во рок од 5 дена по пат на курирската служба, на начин како што е дифинирано овде.

- можноста за купување на производи со посебни ценовни бенефиции и / или со посебни продажби (акциски продажби) се врши во согласност со условите објавени на веб-страницата www.buzzsneakers.mk

- потрошувачот производите што ги купува преку интернет страницата www.buzzsneakers.mk може да ги плати во готовина во моментот на испорака или преку електронски картички во времето на креирање на нарачката;

- кога клиентот креира нарачка со притискање на копчето ПОТВРДИ, потрошувачот се обврзува да ја плати нарачката;

- во моментот на прием на производот, потрошувачот утврди дека големината не е соодветна, потрошувачот има право да го замени статијата во рок од 15 дена за втората големина, на начин определен овде.

- доколку во моментот на прием на производите, потрошувачот утврди дека големината не е соодветна, потрошувачот има право да го замени производот во рок од 15 дена за друга големина, на начин како што е дефинирано овде.

- доколку во моментот на прием на производите, потрошувачот утврди дека производот сака да го замени за друг производ, кој може да биде од поголема, помала или иста ценовна категорија од претходно нарачаниот производ, потрошувачот може да го замени предметот во рок од 15 дена како што е дефинирано овде.

- доколку во моментот на прием на производите, потрошувачот не сака да ги задржи истите, тој има право да го врати производот и да побара рефундирање на средствата во висина на платената куповна цена за предметниот производ, во рок од 15 дена како што е дефинирано овде.

- за производите нарачани преку ONLINE продавницата, потрошувачот има право да изјави рекламација за веќе користениот производ, на начин како што е дефиниран за производи купени преку ONLINE продавницата. Начинот и постапката за барање рекламација можете да ја пронајдете овде.

 

Buzzsneakers.com има авторско право на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмски код). Неовластеното користење на било кој дел на порталот, без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за кршење на авторските права и подлежи на законски мерки.

Buzzsneakers го спроведува овој сајт од своите канцеларии во Скопје, Р.Македонија. Воедно не изјавува дека материјалите или услугите на овој сајт се соодветни или достапни за употреба надвор од Р.Македонија, како и пристапувањето во областите каде нивната содржина е нелегална и е забранета. Не е дозволено да се користи увоз или извоз, извоз на материјали или услуги на овој сајт во било која форма или адаптација, со што се врши кршење на важечките закони или други прописи, вклучувајќи, без ограничување, законските и прописи на Р.Македонија. Ако одберете да и пристапите на оваа локација надвор од Р.Македонија, тоа го правите на сопствена иницијатива и сте одговорни за усогласеност со важечките локални закони. Овие Услови ќе се толкуваат во согласност со законите на Р.Македонија и нема да се применуваат принципите за решавање на несогласувањето на законите.

Buzzsneakers може да ги ревидира овие Услови, во секое време со ажурирање на овој документ. Повремено посетувајте ја страницата да ги видите условите кои се применуваат во моментов, затоа што тие се обврзувачки за вас. Одредени одредби од овие Услови може да се замени со јасно определени правни известувања и термини достапни на одредени страници на сајтот.

 

Материјал кој го праќа корисникот (коментари и други содржини)

Личните податоци кои поминуваат на сајтот buzzsneakers.mk со цел добивање на производот ќе се третираат во согласност со нашиот документ за заштита на приватноста на мрежата. Забрането е да се испрати или пренесува на овој сајт или било што незаконско, заканувачки, навредливи, клевети, непристојни, порнографски или други материјали кои ќе го нарушат законот.

Buzzsneakers на овој сајт не сака да добие доверливи или други информации со кои не може слободно да располага. Било каков материјал, информации или други комуникации кои ќе се пренесуваат на овој сајт, нема да се сметаат за доверливи оние со кои не може слободно да се располага. 

Buzzsneakers.com нема обврски во однос на овие комуникации. Нашите вработени може да копираат, да го објават, дистрибуирааат, применат или на друг начин да ги користат сите комуникации и сите податоци, слики, звуци, текст и други работи прикажани во него за сите комерцијални и некомерцијални цели. Се разбира, во оваа група на податоци не ги вклучува вашите лични информации. Тие се во согласност со нашата политика за приватност, ние ги користиме само за внатрешна употреба или да ги пренасочат кон трети лица, а се користат само за целите на обработка на вашата нарачка.

 

Линкови до други веб-сајтови

Линковите од овој веб-сајт со веб-страниците се обезбедени само за да ви помогне и да  ви ја олесни работата. Ако ги користите овие врски, ќе ја напуштите оваа локација. Buzzsneakers.com не ги разгледува сите сајтови на независни производители и не ги контролира и не е одговорен за било кој од овие сајтови или нивната содржина. Затоа, ние не го поддржувaме, и не даваме никакви изјави за нив, или за било какви информации, софтвер или други производи или материјали кои се наоѓаат таму, или никакви резултати што може да се добијат при користењето на напоменатите сајтови. Ако се одлучите да пристапите на некој од веб-сајтовите на независните продуценти кои се поврзани со овој сајт, тоа го правите на сопствен ризик.

 

Користење на блог

Buzzsneakers може, но нема обврска да ги надгледува или прегледува било кој дел на локација каде корисниците пренесуваат или праќаат соопштенија или комуницираат исклучиво меѓусебно, вклучувајќи, но не ограничено на еден корисник на форумот, како и содржината на било кое од овие соопштенија. Меѓутоа, Buzzsneakers  не е одговорен за содржината на било кој од овие извештаи без оглед на тоа дали или не произлегува од условите на законите за авторски права, клевета, приватности, бруталност или на друг начин.Buzzsneakers го задржува правото да ги отстрани сите пораки кои содржат материјал што го сметаме за непристоен, клевети, или на било кој друг начин неприфатливи изјави. Сите информации во врска со трансакциите на клиентите - Продавница Buzzsneakers се сметаат за деловна тајна, и за нив да се постапува во согласност со законодавството на Р.Македонија.

 

Купување на доверба

Избор на производи

За да ви биде овозможено купување преку нашиот сајт морате да бидете регистриран корисник. Процесот за регистрација е доста едноставен и од вас бара само основни лични податоци. На врвот на секоја страница има паѓачко мени со категории на производи. Со избирање на категорија отвора нова страница со останатите производи. На левата страна на оваа страница, постојат филтри за филтрирање производи во зависност од полот, видот, типот, намена, производител, цена. Со кликнување на полето за штиклирање веднаш до филтерот, може да пребарувате зависно од избраниот филтер. или истиот може и да го исклучите. Ако ви е претставена листа на група на производи за кои сте заинтересирани, повеќе информации за одреден производ, можете да го видите со кликнување на името на производот на сликата или на називот. Доколку не знаете во која категорија на производи припаѓа за кои сте заинтересирани, можете да го користите полето за пребарување кое се наоѓа на врвот од секоја страница. Во областа може да го внесете кодот на производот, бренд име, цел и слично. За време на прегледот на располагање за купување призводи, ќе се забележи дека постои копче “ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА,, . Кога ќе го кликнете тоа копче ке бидете известени дека производот е во вашата КОШНИЧКА. Можно е да го додадете на неколку наврати истиот производ во кошничката.

Содржина на кошничка

Во секое време, ви нуди преглед на сите производи што сакате да ги купите. Со едноставно кликнување на иконата на кошничката во горниот десен агол се појавува мапа на страницата, која ги претставува сите производи подготвени за купување. Можете лесно да ги избришете ставките од кошничката или да го зголемите бројот на саканите производи.

Нарачка на производи од кошничка

Кога ќе бидете спремни да ја извршите нарачката потребно е само да кликнете на страната каде што се наоѓа кошничката и кликнете на копчето “НАПЛАТА,, и притоа ќе ви се прикаже содржината на сите артикли кои сте ги внеле во кошничката. Ќе ви биде побарано да влезете во вашиот профил или да се зачлените-регистрирате. Формуларот кој го пополнувате за време на регистрацијата потребно е да го пополните само еднаш, а секој нареден пат доволно е само да се логирате со својот профил. Потоа ќе ви се отвори страна на која треба да се изврши затварање на нарачката, во 5 чекори. Доколу сте се предомислиле во врска со нарачката и сакате да промените било што едноставно можете да се вратите на страната каде што е кошничката со клик на “Продолжете со купување,, . Враќање на делот за плаќање може да се вратите со клик на “НАПЛАТА,, (во делот каде што се наоѓа кошничката).

Избор на начин за плаќања

Постојат два начини за плаќање на нарачката. Поедноставен и поефикасен начин на плаќање е со помош на електронско плаќање преку заштитен софтвер на нашата веб страна. Вториот начин е наплата при примопредавањето на пратката со курирот кој ја врши доставата. Плаќањето е исклучиво во кеш. 

Реализирање на нарачка

При кликање на ПОТВРДИ, ќе ви се прикаже известување за успешно испраќање на нарачката. На е-маил адресата која сте ја посочиле при регистрација на сајтот, наскоро ќе ви пристигне потврда за нарачаните артикли, откако ќе се евидентира вашата нарачка на телефон ќе ве исконтактира наш оператор кој работи во делот на интернет продажба за проверка на испораката. За сите дополнителни прашања можете да не контактирате на: e-mail online@buzzsneakers.mk

Или на телефонскиот број  02 3055 222