Nëse pas marrjes së dërgesës, produkti ka dëmtime të dukshme (pjesë të grisura), ju lutemi na telefononi në numrin 02/3055-222. Ne do t'ju informojmë sa më shpejt që të jetë e mundur për hapat e mëtejshëm.

Nëse e keni marrë dërgesën dhe pas hapjes së kutisë keni zbuluar se produkti i dorëzuar nuk përputhet me atë të porositur ose të dhënat në llogari janë të pasakta, ju lutemi kontaktoni numrin tonë të Shërbimit të Klientit sa më shpejt të jetë e mundur dhe brenda 24 orëve nga marrja e porosisë.

Nëse produkti i blerë devijon nga dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, ju lutemi kontaktoni në numrin tonë të Shërbimit të Klientit.

Ju lutemi të keni gati informacionin e mëposhtëm:

  • Numrin tuaj të porosisë
  • Kodi i produktit dhe masa që dëshironi të zëvëndësoni
  • Një përshkrim të problemit që keni

 

Informacionin e kërkuar mund ta dorëzoni duke plotësuar formularin në linkun e mëposhtëm ose duke telefonuar në numrin pa pagesë 02/3055-222.

Ne do t'i përgjigjemi ankesës dhe do t'ju informojmë për hapat e ardhshëm për përfundimin e procesit, sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo më vonë se 8 ditë nga dita e marrjes së ankesës në formë të shkruar ose elektronike. Afati për zgjidhjen e ankesës është 15 ditë nga momenti i paraqitjes.

Në rast të kthimit të një produkti tek blerësi që ka paguar më parë korrierin, d.m.th. ka dhënë para në dorëzim, shpenzimet e kthimit të mallit nuk mbulohen nga Sport Vision, shpenzimet janë përgjegjësi e klientit.

SHËNIM: Duke konfirmuar porosinë, duke klikuar butonin KONFIRMIM POROSIE, ju pranoni kushtet e ankesës.